De Bemiddelingskamer

thuis in buurtbemiddeling

Adres
De Slinger
Strooijonkerstraat 7
1812 PJ  Alkmaar
(industrieterrein bij de Praxis)

Telefoon

Alkmaar 06 - 24 368 153
Heerhugowaard 06 - 41 466 450
Bergen 06 - 39 839 515
Uitgeest 06 - 41 198 606
Castricum 06 - 41 198 606
Heiloo 06 - 41 198 555
Gemeente Koggenland 06 - 39 406 697


Online
www.debemiddelingskamer.nl
info@debemiddelingskamer.nl

Privacybeleid


Gecertificeerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Werkwijze

Gedacht is nog niet gezegd
Gezegd is nog niet gehoord
Gehoord is nog niet begrepen
Begrepen is nog niet ingestemd
Ingestemd is nog niet toegepast

Als u er samen met uw buren niet uitkomt, dan is het tijd om hulp van De Bemiddelingskamer in te roepen. Dat kunt u op eigen initiatief doen maar ook samen met uw buren.

Stappenplan Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling inschakelen is heel eenvoudig:

  1. Neem contact met ons op en leg uit wat er aan de hand is.
  2. Als de situatie bemiddelbaar is, maken 2 van onze getrainde en ervaren bemiddelaars een afspraak met u voor een gesprek bij u thuis. 
  3. Vervolgens nemen de bemiddelaars contact op met de buren met wie u de overlast wilt bespreken. Ook met uw buren zal een voorgesprek plaatsvinden om de situatie te bespreken.
  4. Tot slot volgt een afspraak voor een gezamenlijk gesprek op een neutrale plaats.
  5. De bemiddeling wordt in overleg afgesloten met (schriftelijke) afspraken die voor beide buren aanvaardbaar zijn.
  6. Na een aantal weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact met u en uw buren op, om te vragen hoe de situatie dan is.

De bemiddelaars treden bemiddelend op tussen u en de buren, begeleiden het gesprek en zorgen ervoor dat dit goed verloopt. Ze luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal.

Indien nodig en uitsluitend op uw wens, zal De Bemiddelingskamer actief met u kijken naar mogelijkheden om extra hulp in te schakelen. De Bemiddelingskamer denkt met u mee!

Wanneer geen buurtbemiddeling?
Conflicten waarbij sprake is van verslaving en/of psychiatrische problematiek, strafbare feiten, lopende juridische procedures en conflicten binnen één familie zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling.