“Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.”

Wat kunt u zelf doen?

Niemand wil een conflict met de buren. Voorkómen is dan ook beter dan genezen. Wederzijds rekening houden met elkaar en een open, constructieve communicatie is vaak al het halve werk. Buren die elkaar kennen, hebben vaak meer begrip voor elkaar. Maak daarom gerust eens kennis met uw buren! Wij geven u hieronder enkele tips die kunnen helpen om uw woonplezier te verhogen – en dat van uw buren!

Wanneer ga ik het gesprek aan met mijn buren?
Wacht niet te lang met uw klachten. Spreek uw buren zo snel mogelijk, het liefst direct, aan als u een klacht heeft. De volgende tips helpen u om dit op een open en constructieve manier te doen:

Ga het gesprek aan:

 • Ga niet praten als u boos bent.
 • Als u aanbelt, vraag dan eerst of de buren tijd hebben om te praten. Maak een afspraak als het niet uitkomt.

Maak het probleem bespreekbaar:

 • Bespreek het gedrag, niet de persoon.
 • Leg zo duidelijk mogelijk uit waarover u overlast ervaart, en wanneer dit het geval is.
 • Leg uit waarom u het gedrag of de situatie vervelend vindt.
 • Praat over uw eigen ervaring: spreken in ik-zinnen is bevorderlijk.
 • Formuleer uw klacht in de vorm van wens. Bijvoorbeeld:
  Zeg niet: ‘Jij maakt altijd herrie’ (verwijt).
  Maar wel: ‘Ik zou het op prijs stellen als je wat zachter doet’ (wens).

Ga samen op zoek naar een oplossing:

 • Klaag niet alleen: luister ook naar de ander, denk mee en zoek samen naar oplossingen.
 • Controleer of u begrepen hebt wat er gezegd werd door te herhalen of het in eigen woorden samen te vatten.
 • Vraag ook of uw buren last van u hebben.
 • Stop het gesprek als er ruzie ontstaat; ruzie maakt het alleen maar erger. Maak in dat geval een nieuwe afspraak om het gesprek op een later tijdstip voort te zetten als de gemoederen wat bedaard zijn.
 • Blijf redelijk en stel geen eisen: overleg met elkaar.
 • Probeer afspraken te maken waar beide partijen zich prettig bij voelen.
Komt u er toch niet uit? Neem dan contact met ons op voor advies of een bemiddeling.