De Bemiddelingskamer

thuis in buurtbemiddeling

Adres
De Slinger
Strooijonkerstraat 7
1812 PJ  Alkmaar
(industrieterrein bij de Praxis)

Telefoon
06-24368153 • gemeente Alkmaar
06-39839515 • gemeente Bergen
06-41466450 • gemeente Heerhugowaard

Online
www.debemiddelingskamer.nl
info@debemiddelingskamer.nl

 


Gecertificeerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Werkwijze

Gedacht is nog niet gezegd
Gezegd is nog niet gehoord
Gehoord is nog niet begrepen
Begrepen is nog niet ingestemd
Ingestemd is nog niet toegepast

Als u er samen met uw buren niet uitkomt, dan is het tijd om hulp van De Bemiddelingskamer in te roepen. Dat kunt u op eigen initiatief doen maar ook samen met uw buren.

Stappenplan Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling inschakelen is heel eenvoudig:

  • Neem contact op met de projectleider Buurtbemiddeling van uw gemeente en leg kort uit wat er aan de hand is.
  • De projectleider laat u weten of uw conflict bemiddelbaar is. Als dat het geval is, vormt de projectleider een team van 2 vrijwillige bemiddelaars toegespitst op uw situatie.
  • De bemiddelaars nemen contact met u op en komen op afspraak bij u langs om de situatie te bespreken.
  • Vervolgens nemen de bemiddelaars contact op met de buren met wie u de overlast wilt bespreken. Ook met uw buren zal een kort voorgesprek plaatsvinden om de situatie te bespreken.
  • Tot slot volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek op een neutrale plaats.
  • De bemiddeling wordt in overleg afgesloten met schriftelijke afspraken.
  • Na een aantal weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact met u en uw buren op, om te vragen hoe de situatie dan is.


De bemiddelaars treden bemiddelend op tussen u en de buren, begeleiden het gesprek en zorgen ervoor dat dit goed verloopt. Ze luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal.

Indien nodig en uitsluitend op uw wens, zal De Bemiddelingskamer actief met u kijken naar mogelijkheden om extra hulp in te schakelen. De Bemiddelingskamer denkt met u mee!

 

Wanneer geen buurtbemiddeling?

Conflicten waarbij sprake is van verslavingen en/of psychiatrische problematiek, mishandeling, lopende juridische procedures, conflicten binnen de familie, onenigheid met instanties, buitensporige agressie, crisissituaties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd.